Životní příběhy

O nás

Životní příběhy za lidská práva jsou společným projektem lidí se zkušeností s pobytem v ústavu, akademiků, umělců, hudebníků, žurnalistek a dalších lidí se zájmem o experimenty s vyprávěním.

Zajímáme se o příběhy lidí, kteří strávili dlouho dobu v různých „domovech“, psychiatrických léčebnách a dalších pobytových zařízeních – a tyto příběhy chceme společně poslouchat, zaznamenávat a prostřednictvím různých médií vyprávět.

Dali jsme proto dohromady výzkumnou skupinu, jejímiž nejdůležitějšími členkami a členy jsou právě lidé se zkušeností s životem v ústavech, abychom si navzájem vyprávěli příběhy, navštěvovali místa paměti a experimentovali s metodami spolu-vyprávění. To všechno je možné díky finanční podpoře Norských fondů.

Společně chceme přicházet na to, jak životní příběhy lidí z ústavů vyprávět co nejlépe – ve smyslu emocí provázejících samotné vyprávění, jakož i ve smyslu jejich dopadu. 

Spolupráce je přitom pro nás stejně důležitá jako samotné příběhy. Žádný příběh totiž nestojí sám o sobě, všechny se rodí z vyprávění a naslouchání. Všechny jsou také součástí dalších příběhů.

Jde o příběhy, které dosud do veřejného povědomí nepronikly. Jejich vyprávěním chceme prostor sdílených příběhů obohatit a přetvářet.

Stejně jako je každý z příběhů zcela jedinečný, jejich uvedením do veřejného prostoru nesledujeme jediný cíl. Tak jako každý oblázek hozený do vody utváří na hladině jiné vlnění a obrazce, v závislosti na velikosti, úhlu hodu a síle, se kterou je do vody vržen, očekáváme, že každé vyprávění bude rezonovat jiným způsobem. Cíle a dopady vyprávění jsou vícečetné a jedinečně situované, stejně jako zkušenosti samotných vypravěček a vypravěčů. Jedno však, zdá se, mají jejich příběhy společné: Promluvit, být slyšen a vyslyšen je pro toho, kdo příběh vypráví, samo o sobě naplněním důležitého lidského práva a touhy.

Životní příběhy za lidská práva vyprávějí: Vlastimil Bouška, Dorota Brázdovičová, Karel Čacký, Anna Fontánová, Dana Hradcová, Bohuslava Jablonická, Brit Jensen, Věra Kovalčíková, Zuzana Pavelková Čevelová, Roman Radkovič, Jano Solčáni, Jaroslav Stránský, Michal Synek, Miloš Šandera a Josef Šopík.