Životní příběhy

JZD

#Práce #Archiv

Součástí různých prací, kterých se obyvatelky Šebetova účastnily, byla také práce pro JZD Šebetov. V místním JZD bylo odpracováno v roce 1960 celkem 7 404 brigádnických hodin, z toho zaměstnanci ústavu odpracovali 551 hodin. Je tedy zřejmé, že v průběhu roku pomáhal v JZD každý, kdo pomáhat mohl, tedy také zaměstnanci. Nedílnou součástí plánování pracovního života v šebetovském ústavu byly pracovní závazky, pro následující rok 1961 bylo pro JZD přislíbeno 4 000 pracovních hodin. Skutečné pracovní nasazení všech bylo mnohem vyšší. V následujícím roce, tedy v roce 1961, odpracovali zaměstnanci a obyvatelky ústavu pro JZD celkem 5 742 hodin, z toho podíl odpracovaný zaměstnanci činil celkem 600 brigádních hodin. Práce byla organizována „podle potřeb JZD“, dá se tedy předpokládat, že se jednalo o práce odpovídající potřebám sezóny, sklizně jednotlivých plodin apod. Narátorky vzpomínají konkrétně na sběr řepy, brambor či máku. Spolupráce s JZD byla dlouhodobá. I o deset let později, v roce 1971, dosahoval počet odpracovaných brigádních hodin pro JZD Šebetov téměř 2 000.

1.
Srov. Soka Blansko, Sociální služby Šebetov, Komplexní rozbor ústavu sociální péče pro hluchoněmé ženy v Šebetově za 1960, s. 4.
2.
Tamtéž, s. 7.
3.
Srov. Soka Blansko, Sociální služby Šebetov, Komplexní rozbor ústavu sociální péče pro hluchoněmé ženy v Šebetově za rok 1961, s. 3.
4.
V komplexní zprávě z roku 1971 se již nerozlišuje počet hodin odpracovaných v JZD zaměstnanci ústavu. Srov. Soka Blansko, Sociální služby Šebetov, Komplexní rozbor ÚSP Šebetov za rok 1971, s. 4.